Brabant Magazine

Magazine cover

Onderwijs

Onderwijs

elkaar aansluiten. Het toverwoord: samenwerking.
Projecten in de 5 steden laten dit zien. Zoals United
Brains Midden-Brabant in Tilburg.

BrabantStad wil tot de Top 5 van de Europese kennis- en innovatieregio’s behoren. Met een hoogopgeleide bevol-king en goede kennisinfrastructuur van vakscholen, mbo, hogescholen en universiteiten is de uitgangspositie goed. Belangrijk is wel dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op

LEES MEER

LEES MEER

www.

brabant.nl

www.

brabant.nl

Toverwoord
is samenwerking

hersenkracht

bundelt

Tilburg

TERUG

TERUG

OVER
BRABANTSTAD

OVER
BRABANTSTAD

OVERIGE
B5-STEDEN

OVERIGE
B5-STEDEN

Over BrabantStad
De 5 Brabantse steden Helmond, Eindhoven, Breda,
’s-Hertogenbosch en Tilburg hebben veel gemeen.
En ze werken allemaal samen met de provincie.

Samen sta je sterker. Daarom hebben de B5 en de provincie zich verenigd in BrabantStad. Een stedelijk netwerk waarin
de steden én de provincie intensief met elkaar optrekken.
Ze werken samen en tonen één gezicht naar buiten toe.
Zowel nationaal als internationaal.

Zo wil Brabant in Europa tot de Top 5 van kennis- en innovatieregio’s behoren. Dit vraagt om verdere versterking
van de kennis- en innovatiekracht van BrabantStad. Eén van de speerpunten is de intensieve samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven.

.......................................................

Op initiatief van de gemeente Tilburg sloegen Tilburg
University, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen en ROC Tilburg de handen ineen om United Brains Midden-Brabant
op te zetten: 4 kennisinstellingen, 1 loket. Voor MKB’ers en
non-profit organisaties met een vraag.

Binnenkomende vragen gaan direct door naar een des-kundige. Zo maakt United Brains kennis toegankelijker. Inmiddels wil het loket ook multidisciplinaire vraagstukken van bijvoorbeeld gemeenten gaan aanpakken. Studenten, onderzoekers en docenten van de 4 instellingen gaan daarbij samen aan de slag.

.......................................................

www.

unitedbrainsmb.nl

Meer weten?

www.

unitedbrainsmb.nl

Meer weten?

'S-HERTOGENBOSCH

'S-HERTOGENBOSCH

BREDA

BREDA

HELMOND

HELMOND

EINDHOVEN

EINDHOVEN

In opdracht van de gemeente startte Kloosterhuis Adviseurs samen met Fhealinc en HAS KennisTransfer het project ’n Duurzame en Gezonde Horeca in ’s-Hertogenbosch. Studenten brachten samen met adviseurs de duurzaamheid binnen de Bossche horeca in kaart en schreven voor ruim 20 ondernemers een adviesrapport. Doel: meer gezonde producten, minder milieubelasting.

...............................................

‘s-Hertogenbosch

www.

haskennistransfer.nl

Meer weten?

www.

haskennistransfer.nl

Meer weten?

'S-HERTOGENBOSCH

'S-HERTOGENBOSCH

BREDA

BREDA

HELMOND

HELMOND

EINDHOVEN

EINDHOVEN

NHTV internationaal hoger onderwijs Breda
bestaat niet zonder bedrijfsleven. Het bedrijfsleven bepaalt de competenties en de kennis die afgestudeerden nodig hebben, biedt stageplekken aan en maakt gebruik van de kennis die de hogeschool in huis heeft. Een voorbeeld is de opleiding gameontwikkeling, opgezet na consultatie van alle gamebedrijven in Nederland.

...............................................

Breda

www.

nhtv.nl

Meer weten?

www.

nhtv.nl

Meer weten?

'S-HERTOGENBOSCH

'S-HERTOGENBOSCH

BREDA

BREDA

HELMOND

HELMOND

EINDHOVEN

EINDHOVEN

Op de AutomotiveCampusNL in Helmond komt alles samen op het gebied van automotive technology en smart mobility. Integrale huisvesting, maar ook interactie en samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, bedrijven en kennisinstel-
lingen. Automotive studenten doen er praktische ervaring op in actuele projecten en ‘state-of-the-art´ laboratoria; bedrijven hebben toegang tot toekomstig gekwalificeerd personeel.

...............................................

Helmond

www.

htacampus.com

Meer weten?

www.

htacampus.com

Meer weten?

'S-HERTOGENBOSCH

'S-HERTOGENBOSCH

BREDA

BREDA

HELMOND

HELMOND

EINDHOVEN

EINDHOVEN

De Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen en ROC Eindhoven gaan het technisch onderwijs concentreren op 1 campus,
het TU/e Science Park. Doel: het dreigende tekort aan bètatechnici tegengaan. Het wordt de grootste techniekcampus van ons land. Met nog meer ruimte voor startende ondernemers en kennis-
intensieve bedrijven. Zij vinden er technisch geschoolden op elk niveau.

...............................................

Eindhoven

www.

tue.nl

Meer weten?

www.

tue.nl

Meer weten?

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/samenwerking/brabantstad.aspx

http://www.unitedbrainsmb.nl

http://www.haskennistransfer.nl/

http://www.nhtv.nl/

http://www.htacampus.com/

http://www.tue.nl/universiteit/over-de-universiteit/tue-science-park/

Vlaams-Nederlandse delta

Brabantse humor

Technology by MagStream Real Time Publishing