Brabant Magazine

Magazine cover

Meepraten met PS

JAN BAAN

SONJA BORSBOOM

FRANS VAN BERGEN

ALEXANDER VAN DORT

ANNE VAN DE HOF

JAN BAAN

SONJA BORSBOOM

FRANS VAN BERGEN

ALEXANDER VAN DORT

ANNE VAN DE HOF

JAN BAAN

SONJA BORSBOOM

FRANS VAN BERGEN

ALEXANDER VAN DORT

ANNE VAN DE HOF

JAN BAAN

JAN BAAN

SONJA BORSBOOM

FRANS VAN BERGEN

ALEXANDER VAN DORT

ANNE VAN DE HOF

JAN BAAN

SONJA BORSBOOM

FRANS VAN BERGEN

ALEXANDER VAN DORT

ANNE VAN DE HOF

JAN BAAN

SONJA BORSBOOM

FRANS VAN BERGEN

ALEXANDER VAN DORT

ANNE VAN DE HOF

JAN BAAN

SONJA BORSBOOM

FRANS VAN BERGEN

ALEXANDER VAN DORT

ANNE VAN DE HOF

LEES MEER

LEES MEER

Wie wil meebeslissen over
Brabant, gaat natuurlijk naar de stembus. Of maakt gebruik van
de wettelijke inspraakmoge-lijkheden. Dien een petitie in,
zet een burgerinitiatief op of benader een Statenlid.

Beslis mee over de
toekomst van Brabant
.................................

horen

Laat uw

STEM

Praat ook mee!

PS

......................................................................

......................................................................

www.

brabant.nl/politiek-en-bestuur

www.

brabant.nl/politiek-en-bestuur

www.

petities.nl

www.

petities.nl

Meer weten?

Beter vooraf dan achteraf

Achteraf een bezwaar indienen tegen een besluit van de provincie kan altijd. Slimmer is om vooraf je mening te geven.
Dat kan op verschillende manieren:

• Inspreken bij een Statencommissie over een onderwerp
dat op de agenda staat.
• Een brief schrijven aan Provinciale Staten of één van de
politieke partijen.
• Een petitie indienen, waarmee je vraagt actie te
ondernemen over een onderwerp.
• Een burgerinitiatief organiseren. Is wat ingewikkelder,
maar kan veel teweegbrengen.
• Persoonlijk contact zoeken met een politieke partij om
bijvoorbeeld een onderwerp op de politieke agenda te
krijgen.

De fractievoorzitters in Provinciale Staten denken na over nieuwe vormen van inspraak. Doel is om zoveel mogelijk Brabanders mee te laten praten over hun eigen toekomst.

TERUG

TERUG

‘Concreet aanbod aan provincie’

aanbieden petitie

Directeur Jan Baan van Brabants Landschap over
de landschapspetitie, op 22 juni aangeboden aan Provinciale Staten: “Met onze petitie hebben wij een
concreet aanbod gedaan om natuur en landschap te ontwikkelen. Wij zorgen voor € 160 miljoen en vragen
de provincie € 275 miljoen bij te leggen. Alle partijen
actief in het landelijk gebied staan achter dit voorstel.”

...............................................................

...............................................................

www.

brabantslandschap.nl

www.

brabantslandschap.nl

Meer weten?

TERUG

TERUG

‘Burgerinitiatief leidde
tot bewustwording’

burgerinitiatief

Sonja Borsboom, mede-initiatiefnemer van het burger-initiatief ‘Megastallen Nee’ in 2010: “Niets hielp om de ongebreidelde groei van de veehouderij te stoppen.
Het burgerinitiatief -ons laatste redmiddel- leidde tot bewustwording over de gevolgen van megastallen.
Ook omdat op hetzelfde moment de Q-koorts uitbrak. Provinciale Staten hebben voorzichtige stappen in de
goede richting gezet.”

...............................................................

...............................................................

www.

megastallen-nee.nl

www.

megastallen-nee.nl

Meer weten?

TERUG

TERUG

‘We lieten wél onze
stem horen’

brief schrijven

Frans van Bergen uit Haps schreef een brief over de tracékeuze van de randweg Haps. “Onze actiegroep
‘Tracé 2 NEE’ pleitte voor een andere weg, verder
van het dorp. Hoewel de politiek vasthield aan tracé 2,
lieten we wél onze stem horen. Teleurstellend is wel
dat er over de argumentatie nooit open kaart is gespeeld.”

...............................................................

...............................................................

www.

petities.nl

www.

petities.nl

Meer weten?

TERUG

TERUG

Alexander van Dort van IVN was eind mei een van de insprekers bij de commissie Mobiliteit en Financiën
over de N69.

inspreken

...............................................................

...............................................................

www.

Brabant.nl

www.

Brabant.nl

Meer weten?

TERUG

TERUG

‘Geen rally door
stiltegebied’

contact met fractie

Anne van den Hof uit Veen zocht contact met politieke partijen. “In het Land van Heusden en Altena staat een autorally gepland, midden in een stiltegebied. Dat kan
niet. Ik heb contact gezocht met Partij voor de Dieren
en GroenLinks. Zij hebben informatie gegeven en
ervoor gezorgd dat het nu op de politieke agenda staat.”

...............................................................

...............................................................

www.

eparticipatiebrabant.mett.nl

www.

eparticipatiebrabant.mett.nl

Meer weten?

TERUG

TERUG

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur

http://www.petities.nl

http://www.brabantslandschap.nl

http://www.megastallen-nee.nl

http://www.petities.nl

http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2012/juni/ps-stellen-structuurvisie-n69-vast.aspx

http://eparticipatiebrabant.mett.nl/RSS/default.aspx?type=-1§ions=57095

Brabantse humor

Interactief

Technology by MagStream Real Time Publishing